Voorpagina Wat is barbershop?
Banner
De herkomst van het barbershopzingen

 

Het huidige barbershopzingen komt uit Amerika en is waarschijnlijk het resultaat van verschillende ontwikkelingen, die zich vanaf de zeventiende eeuw tot 1940 hebben afgespeeld op diverse fronten.

 

Het meerstemmig zingen werd door Engelse en Ierse emigranten in de zeventiende en achttiende eeuw meegenomen naar Amerika. Ver van huis kwamen ze bij elkaar en zongen weemoedig over vaderland en achtergelaten geliefden. Zo ontstond volgens de Amerikaanse officiële lezing het barbershopzingen. De stijl ontwikkelde zich daarna verder met de vorming van mannenkwartetten; tegen het einde van de negentiende eeuw trad in bijna elke revue wel een barbershopkwartet op. Maar ook in een andere Amerikaanse bevolkingsgroep zijn wortels van barbershop te vinden. De in de zuidelijke staten werkende slaven zongen samen tijdens het werk en in hun vrije tijd, en in de Afro-Amerikaanse kerken heeft het vierstemmig close harmony zingen een lange traditie. Aan het eind van de negentiende eeuw was het kwartetzingen gebruikelijk bij de kapperswinkel (barbershop).Van hieruit werden allerlei ‘zwarte’ kwartetten gevormd, die ook in zwarte revues optraden. Het barbershopgenre verdween naar de achtergrond toen, met de komst van radio, de muziek van grotere orkesten en groepen populair werd.

 

De aanzet voor het huidige barbershopzingen werd in 1938 gegeven door de Amerikaanse advocaat O.C. Cash; deze richtte een mannenbarbershopvereniging op (de SPEBSQSA), die tegenwoordig de Barbershop Harmony Society heet. De vereniging bloeide en het barbershopzingen verspreidde zich snel door heel Amerika. In 1944 werd de eerste Canadese afdeling werd opgericht, en na de Tweede Wereldoorlog waaide de stijl over naar Australië, Nieuw Zeeland, Engeland en Europa, waar in verschillende landen barbershopkoren en organisaties werden opgezet. In het begin was het barbershopzingen voorbehouden aan mannen, pas later ontstonden er ook vrouwengroepen. Deze gebruiken net als de mannen de termen tenor, lead, bass en baritone. Over de hele wereld zijn er nu bijna 37.000 mannelijke en 35.000 vrouwelijke leden.

 
Zingen in barbershopstijl

 

Barbershop is een manier van close harmony singing, vierstemmig en zonder begeleiding van instrumenten (à capella). De tenor is de hoogste stem en deze wordt, op een enkele uitzondering na, boven de melodie gezongen. De lead is één van de twee middenstemmen, zingt de melodie en vertelt het verhaal van de song. De bariton is de andere middenstem; deze stem kleurt het ene moment met de leads, dan weer meer met de bassen, en zorgt voor verfijning en spanning. De bas is de laagste van de vier stemmen, en geeft een solide ondergrond onder de melodie. Samen vormen ze harmonische akkoorden op elke melodienoot, en geven zo aan de barbershopmuziek een rijkdom aan klanken die je nergens anders in de koormuziek tegenkomt.

 

Een ander kenmerk van barbershop is de presentatie: het geheel wordt aantrekkelijk gemaakt voor publiek. We proberen bij iedere song met lichaamstaal, gebaren en expressie het verhaal uit te dragen, en de emotie en sfeer van het lied over te brengen. Ook aan de kleding wordt veel aandacht besteed. Om het contact met de luisteraars te bevorderen, zingen we de nummers uit het hoofd. Voor barbershopzingen hoef je niet persé muziek te kunnen lezen. Belangrijk zijn wel een gevoel voor muziek en show, een redelijke zangstem en de kunst de eigen toon vast te houden te midden van de groep.

 

Barbershopmuziek kent eigen muzikale regels en wordt speciaal gearrangeerd. Bovendien wordt het repertoire ook apart voor mannen en vrouwen geschreven aangezien ze niet in dezelfde toonsoort zingen. Barbershopkoren zijn daarom nooit gemengd.

 
Barbershopzingen in Nederland

 

In Nederland werd het eerste vrouwenbarbershopkoor (IJsselstein Chorus) opgericht  in 1977 en begon het eerste mannenbarbershopkoor, The Heart of Holland Chorus, in 1978. De Dutch Association of Barbershop Singers verzamelde in 1987 de mannelijke barbershopzangers onder zich. In 1981 werd Holland Harmony opgericht; deze grootste koepelorganisatie voor vrouwelijke barbershoppers in Nederland wil barbershopzingen promoten, in stand houden en verbeteren. Samen met 19 kwartetten en 22 koren zijn The Skyline Sisters aangesloten bij Holland Harmony.

 


valid xhtml valid css