Voorpagina Praktische informatie
Banner
Lid worden

 

Geïnteresseerde vrouwen van 18 jaar of ouder kunnen geheel vrijblijvend  eens komen kijken, luisteren en/of meedoen. Neem hiervoor contact op met de dirigente of met onze voorzitter (zie contact).

 

Na vier weken doet het aankomende koorlid een auditie door samen met het auditiekwartet een ingestudeerde song te zingen. Door op deze manier een nummer met elkaar samen te zingen kunnen jij en de dirigent ervaren of het lukt om de goede toon vast te houden zonder dat je afgeleid wordt door de groep. Dit is belangrijk omdat we à capella zingen, en elke stem goed hoorbaar is. Je kunt bij ons heel veel zangtechniek leren, maar een zekere aanleg moet je wel hebben. Na een succesvolle auditie ben je officieel aangenomen als lid van het koor!

 

De contributie is in 2017 vastgesteld op € 250,- per jaar, vooraf te betalen in maximaal 2 termijnen. (Bij de start van het lidmaatschap tijdens het kalenderjaar wordt de contributie naar rato berekend).

 
Repetities en trainingsdagen

 

Het koor repeteert wekelijks op maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties) in basisschool De Wilgenstam aan de Wilgenlei 149, 3053 CG Rotterdam (Schiebroek). Tijdens de repetities wordt er serieus gewerkt in een ontspannen sfeer; er is veel ruimte voor het ontwikkelen van ieders zangkwaliteiten. Eens per maand wordt er tijdens een zogenoemde ‘sectional rehearsal’ gerepeteerd binnen de eigen stempartij.

De noten van de partijen studeren we thuis in, met behulp van een computerprogramma, Noteworthy dat je op je PC kunt installeren. Tijdens de repetities werken we aan de interpretatie van de song en wordt er gewerkt aan het samenvoegen van de 4 partijen.

Het koor organiseert twee tot vier trainingsdagen per jaar: er worden dan coaches uitgenodigd die met het koor werken aan bijvoorbeeld zangtechniek en presentatie.

 
Optredens en conventie

 

Onder Mieneke’s bezielende leiding werken we toe naar optredens, die regelmatig op de agenda staan. We vinden het ontzettend leuk om voor anderen te zingen en zo onze passie voor barbershoppen uit te dragen! Gemiddeld streven we naar acht optredens per jaar, buiten de kersttijd om; in de gezellige decembermaand geven we sfeer aan verschillende Kerstevenementen. Optreden is teamwork, en van de koorleden wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk meezingen bij ieder optreden.

 

The Skyline Sisters nemen eens in de twee jaar deel aan de landelijke korenwedstrijd (conventie), georganiseerd door Holland Harmony: een spectaculair muzikaal evenement! Deelname aan de conventie is een verplichting voor de koren die aangesloten zijn bij Holland Harmony.

 
Opzeggen lidmaatschap

 

Over de contributieverplichting en het opzeggen van lidmaatschap staat in het huishoudelijk reglement van onze vereniging het volgende:

 

Artikel 9.

Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal 4 weken voor het einde van het contributiejaar schriftelijk aan de secretaris plaats te vinden.

 

Artikel 12.

De contributie dient vooruit te worden voldaan. Dit kan in maximaal 2 termijnen plaatsvinden, waarbij 50% van de jaarcontributie is betaald voor 1 januari en 100% voor 1 juli van het betreffende jaar.

 

Artikel 15.

Bij opzegging van het lidmaatschap lopende het contributiejaar blijft contributie over het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 


valid xhtml valid css